Om mig
   Erfarenhet
   Text

   Bild

   Uppdragsgivare

   Författarskap

   Kontakt

Det är helheten som är viktigast.
Och detaljerna.
Plus allting däremellan.
 

Även om genvägar är bra ibland, fungerar de inte i arbetet som journalist, redaktör och skribent. Inte om resultatet ska bli bästa tänkbara text – för läsaren, för uppdragsgivaren och för mig själv.

Självklart ger jag inte avkall på effektivitet. Tvärtom är snabbhet ett av mina kännetecken. Men oavsett om det handlar om ett samhällsreportage eller porträtt, en nyhetsartikel, webbtext, skrift, rapport, broschyr eller en utvärdering, är mina alster genomarbetade från idé till färdig produkt i såväl stort som smått.

Ofta gäller det att förmedla kunskap och förklara svåra saker lätt.
 

Andra gånger handlar det om att väcka känslor eller ge aha-upplevelser,
att ruska om och påverka.

Oavsett vilket har jag erfarenheten, kunskapen och kreativiteten som krävs.

Men när det otänkbara ska beskrivas krävs nya uttryckssätt. Läs mer om mitt författarskap. Jag föreläser också om mina erfarenheter av livet vid en förlust och om terapeutiskt skrivande.

 
Kontakta mig