SAMHÄLLSINFORMATION

 
 

   Om mig
   Erfarenhet
   Text
  
  
Artiklar
Arbetsliv
Bostad
EU
Forskning
Jämställdhet
Pers utveckling

   Utlandsreportage
   Krönikor
   Samhällsinfo


   Bild

   Uppdragsgivare

   Författarskap

   Kontakt
Sveriges viktigaste jobb engagerar

Viktiga jobb som gör skillnad för människor. Men också utmaningar att hantera. Det gäller för jobben inom kommuner och landsting. Våren 2016 publicerades en rapport jag skrivit i ämnet på uppdrag av Sveriges Kommuner och Landsting.

Om fler jobbar mer - heltidsfrågan i välfärden

I dag arbetar många anställda i kommuner och landsting deltid. Om fler arbetade mer skulle det bli lättare att fylla rekryteringsbehoven i välfärden. Hur uppmuntras fler till att arbeta heltid? Våren 2015 skrev jag en rapport på temat för Sveriges Kommuner och Landsting.

Rekryteringsutmaningar i vården och omsorgen

Rekryteringsutmaningar i förskolan och skolan

Rekryteringsutmaningar i välfärden

Framtidsjobben finns i välfärden. Det kan komma att behövas drygt en halv miljon nya medarbetare till 2023. Hur möter vi rekryteringsutmaningen? Under 2014 skrev jag rapporter på temat för Sveriges Kommuner och Landsting, som har nio strategier för att möta rekryteringsutmaningen i välfärdssektorn.

Jobbet och karriären

Jobbet och arbetsmiljön

Jobbet och lönen

Viktiga, roliga jobb med schyssta arbetsvillkor och goda framtidsutsikter. Men sämre lön, arbetsmiljö och karriärmöjligheter. Det är ungas bild av välfärdsjobben. Varför? Och vad kan göras åt det? Våren 2013 skrev jag tre rapporter på temat för Sveriges Kommuner och Landsting.

The Competitive Edge

På vilka områden ligger svenska kommuner och landsting i framkant? Det tål att lyftas fram för övriga EU. Våren 2009 skrev jag artiklar för Sveriges Kommuner och Landstings räkning om projekt i Borlänge, Linköping, Malmö och Stockholm.

BEST News nr 3, 2009

BEST News nr 4, 2009

Under hösten 2008 och våren 2009 skrev jag större delen av textmaterialet till ett nyhetsbrev på engelska om bioetanol för hållbar transport på uppdrag av Miljöbilar i Stockholm, Miljöförvaltningen Stockholms stad.

Seminariedag om interkulturell dialog

Vad vet vi egentligen om andra människor och kulturer? I oktober 2008 ordnades en seminariedag för utbildningssektorn om interkulturell dialog. Jag bevakade, kompletterade med intervjuer och skrev artiklar för Internationella programkontorets webbplats.

Konferensrapport – remisskonferens om LSS

I september 2008 höll Sveriges Kommuner och Landsting en remisskonferens om lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS. Jag bevakade och skrev rapport.

Detta är Försvarsdepartementet

Våren 2007 skrev jag en presentationsbroschyr om Försvarsdepartementet på uppdrag av departementet. När försvarsministern avgick hösten 2007 var jag föräldraledig och en annan skribent kompletterade skriften med en ny försvarsministerintervju.

Helhetssyn ger bättre vård

Förbättringskunskap - vad är det? Och hur kan den tillämpas inom sjukvården? Jag tog mig an att skriva om temat för Landstinget i Östergötlands räkning. Publicerad i Forskning & Utveckling september 2007.

Sustainable Urban Transport

Hösten 2005 bearbetade och redigerade jag textmaterialet till en slutrapport på engelska för det europeiska projektet Trendsetter för en bättre och renare stadsmiljö.

Statens årsredovisning i korthet

Hur föll statens finanser ut år 2003 och vad säger finansministern om utvecklingen? Våren 2004 var jag skribent för en kortversion av regeringens skrivelse Årsredovisning för staten 2003. I skriften finns också uppföljningar av några av regeringens verksamhetsmål med intervjuer med myndighetschefer.

Stockholm väljer miljöbilar

Stockholm chooses clean vehicles

Det finns alternativ till vanliga bilar som belastar miljön mindre. Vintern 2003/2004 tog jag tillsammans med projektet Miljöbilar i Stockholm inom Miljöförvaltningen Stockholms stad fram en skrift på temat.

Regeringskansliets årsbok 2002 (utan bilder)

Sedan 1998 ger Regeringskansliet ut en årsbok för att informera om Regeringskansliets arbete. Jag medverkade i framtagandet av Regeringskansliets årsbok 2001 och var redaktör och skribent för 2002 och 2003 års årsböcker. 

Jobben – ett magasin om EU:s sysselsättningsstrategi

Jämställdhet och företagande var övergripande teman för flera artiklar som jag skrev för magasinet ”Jobben” våren 2002. Magasinet handlade om EU:s sysselsättningsstrategi och producerades av Näringsdepartementet och Finansdepartementet.

Lissabonstrategin – VM i hållbar tillväxt

Hur förklarar man vad EU-länderna gör inom den så kallade Lissabonstrategin? Jag tog mig an uppgiften för Finansdepartementets räkning våren 2002. Resultatet blev en 40-sidig skrift.

EU-rapport

Under 2002 var jag frilansande redaktör för Utrikesdepartementets månatliga nyhetsbrev EU-rapport om regeringens EU-politik och aktuella EU-frågor.

Debatt om framtidens EU

Hur vill vi att EU ska utvecklas? I november 2001 bjöd EU 2004-kommittén in folkrörelser, kommuner och organisationer till riksdagshuset för debatt om framtidens EU. Jag bevakade seminariet, kompletterade med intervjuer och skrev artiklar för EU 2004-kommittéens webbplats.

 
Kontakta mig